Nieuwste magazines

Migratie speelt een belangrijke rol in de kabinetsformatie. In het dossier van ons februarinummer leest u daarom verhalen over de historische angst voor migranten. In de Republiek waren Duitse migranten steevast het mikpunt van spot. En in de Verenigde Staten dachten protestanten begin negentiende eeuw dat er een complot zat achter de komst van katholieke Ieren. Ze vermoedden dat er sprake was van doelbewuste ‘omvolking’. Dat idee heeft sindsdien een grote vlucht genomen.

Verder in dit nummer: een stuk over de mythische Anna Boleyn, de geschiedenis van studiefinanciering en het verhaal van een matrozenopstand in het Russische Kronstadt. In 1921 vielen socialisten over de hele wereld van hun geloof. Dat kwam door de keiharde manier waarop Sovjetleider Vladimir Lenin een opstand van jonge, idealistische matrozen in Kronstadt liet neerslaan.

02/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Rusland deporteert Oekraïense burgers uit door Rusland bezette gebieden, en neemt zelfs Oekraïense kinderen mee. In het dossier van ons januarinummer leest u daarom verhalen over kinderroof en deporaties in de twintigste eeuw. Jozef Stalin deporteerde hele volkeren naar Centraal-Azië, en de nazi’s namen blonde, blauwogige kinderen uit Oost-Europa mee naar Duitsland om het Arische ras te versterken. 

 

Verder vindt u in dit nummer verhalen over het Algemeen Beschaafd Nederlands, feministe Etta Palm, de haat tussen Iran en Israël en de strijdlust van de amazones. Over deze vrouwelijke soldaten werden de wildste verhalen verteld: ze streden als kerels, waren ongekend dapper en hadden maar één borst. Lang werd aangenomen dat dit mythes waren, maar dat klopt niet helemaal.

01/2024

U kunt dit magazine niet bekijken
Lees in ons decembernummer over nepnieuws, onzin en opruiing. De boekdrukkunst leidde tot miljoenen publicaties. Maar was alles wat gedrukt werd waar? Veel Europeanen betwijfelden dat – en raakten met elkaar in conflict.

Daarnaast vindt u verhalen over First Lady Eleanor Roosevelt, de geschiedenis van economische sancties, de Ethiopische keizer Haile Selassie en dieren in de beklaagdenbank. Varkens, koeien, ratten en zelfs sprinkhanen moesten eeuwenlang na een overtreding voor de rechter verschijnen. Wat was het doel van dit soort processen?

12-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht leest u in onze novembereditie over historische ideeën over vernieuwing in de politiek. Lees hoe sociaal-democraten, vooruitstrevende christenen en liberalen na de bevrijding samen één partij wilden vormen. Hun Partij van de Arbeid moest alles veranderen, maar die doorbraak mislukte. In een tweede dossierverhaal leest u hoe Dries van Agt een pleidooi hield voor het herstellen van ouderwetse normen waarden. Dat idee sprak conservatieven wel aan, maar Links Nederland moest er niets van hebben.


Verder in dit nummer: verhalen over hooligans in het Romeinse Rijk, de extreem-rechtse politiek van Hans Janmaat en de expedities van de Vikingen. Welke Europeaan ‘ontdekte’ Noord-Amerika? De Italiaanse katholiek Columbus wordt meestal genoemd, maar volgens rechtse witte protestanten was het de Viking Leif Erikson.

11-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
De Maand van de Geschiedenis brengt dit jaar een ode aan de wetenschap met het thema ‘Eureka!’. In het oktobernummer van Historisch Nieuwsblad leest u daarom over beroemde wetenschappers en hun onbegrensde nieuwsgierigheid. Zo voer Plinius de Oudere in het jaar 79 recht op de Vesuvius af toen de vulkaan uitbarstte. Het regende stenen rond zijn boot, maar hij wilde het natuurverschijnsel per se van dichtbij observeren. 

Verder vindt u in dit nummer verhalen over de verkoop van duizenden DDR-bedrijven, de geschiedenis van crematie en de Zweedse koning Gustaaf Adolf II. Deze manische veroveraar kon het vechten niet laten en onderwierp in de zeventiende eeuw een groot gebied rond de Oostzee – al was de prijs daarvoor hoog en de winst beperkt.

10-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
In de septembereditie van Historisch Nieuwsblad leest u verhalen over de inheemse Amerikanen. Honderden jaren worden hun belangen met voeten getreden. In de negentiende eeuw slaat het Amerikaanse leger hun verzet daartegen keihard neer, zoals tijdens de strijd met de ‘Sioux’. Pas een eeuw later verandert de sfeer als indianen uit protest Alcatraz bezetten. Ze krijgen brede bijval en president Richard Nixon geeft toe dat er sprake is van ‘eeuwen van onrechtvaardigheid.

Ook vindt u in dit nummer verhalen over de opkomst van de supermarkt, de spoorwegstakingen van 1903 en het bloedige conflict op de Krim halverwege de negentiende eeuw. De Krimoorlog staat te boek als een zonderling en vooral zinloos intermezzo tussen de napoleontische oorlogen en de Eerste Wereldoorlog. Maar de eerste ‘moderne’ Europese oorlog had op langere termijn grote gevolgen en echoot nog steeds na.

09-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
In ons extra dikke zomernummer vindt u verhalen over historische reizen en avonturiers: van zestiende-eeuwse ontdekkingsreizigers tot de eerste Amerikaanse motorbendes. Lees bijvoorbeeld over de journalistes Nellie Bly en Elizabeth Bisland, die in 1889 probeerden om zo snel mogelijk rond de aarde te reizen. Via de kranten kon het publiek volop meeleven.

Verder in dit nummer: een interview met hoogleraar Wim Voermans, een beeldessay over toerisme in de Sovjet-Unie en het verhaal over 700 Britse criminelen die in 1787 naar Australië worden verscheept. Onder leiding van admiraal Arthur Phillip moesten ze daar een nieuwe samenleving stichten, gefundeerd op gelijkheid en verdraagzaamheid. Boeven zouden er veranderen in brave bur

07/08-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
In het juninummer van Historisch Nieuwsblad leest u over de verwoestende vooruitgang van de industrialisatie. Nieuwe ontwikkelingen leidden tot economische voorspoed, maar er waren ook nadelen: het landschap raakte aangetast, zoals rond de bedrijven van ondernemer John Cockerill. En arbeiders moesten in hoog tempo zoveel mogelijk produceren. In de Sovjet-Unie werden modelwerknemers extra beloond, maar dat leidde soms juist tot weerzin.

Verder vindt u in deze editie verhalen over Ruud Lubbers, de legendarische Turkse Slag bij Manzikert en exorcisme in de vroegmoderne tijd. Ongekend veel mensen zijn rond 1600 in de ban van de duivel. Ze vertonen uiteenlopend gedrag en geneesheren staan voor een raadsel. Wat is er met deze bezetenen aan de hand?

06-2023

U kunt dit magazine niet bekijken
In het meinummer van Historisch Nieuwsblad vindt u traditiegetrouw verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Lees bijvoorbeeld over de Russische overloper Andrej Vlasov, de Sovjetgeneraal die de nazi’s verzekerde dat hij met een bevrijdingsleger Stalin kon verjagen. Na lang aandringen mocht hij daarvoor een eigen divisie oprichten. Ook bijzonder is het verhaal over de waarde die Hitler, Himmler en Goebbels hechtten aan de kennis van het verleden. Ze investeerden veel in geschiedenisonderwijs, want juist daaruit spreekt volgens hen de glorie van het Germaanse ras.

Verder in dit nummer: de bunkers die de nazi’s bouwden tegen geallieerde bombardementen, de hel van concentratiekamp Ravensbrück en de overgave van Japan. Dwongen de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki de Japanners op de knieën? Of speelde de Russische agressie ook een rol?

05-2023

U kunt dit magazine niet bekijken